1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SKW Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej nr 51A, REGON: 386288393 , NIP: 6152061654, KRS: 0000845530.
  2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: skw@skw.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  5. Państwa dane osobowe zamieszczone w piśmie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji.
  6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi IT.
  7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz niezbędny do obsługi otrzymanej korespondencji.
  9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.